al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança Fiscal núm. 15 Taxa per a la utilització d edificis, instal·lacions i utillatge municipals