Sou a: Inici / L’Ajuntament / Regidories i Departaments / Obres, Serveis i Urbanisme

Obres, Serveis i Urbanisme

Les llicències d’obres (en trets generals) es classifiquen en dos tipus: OBRES MAJORS I MENORS ( art 21 de les Normes Subsidiàries).

 

En un moment o altre tots tenim necessitat d’entrar en contacte amb el departament d’urbanisme de l’ajuntament, ja que, qualsevol activitat que afecti a les característiques naturals del terreny, casa, pis ... ha de tenir la seva llicència o permís d’obres. El procediment implica molts professionals, que basats en uns criteris que són llei: LES NORMES SUBSIDIÀRIES, elaboren un determinat projecte que es presenta a l’Ajuntament. L’ajuntament elabora uns informes tècnics i jurídics sobres si procedeix o no la concessió de la llicència i examina tota la documentació que s’ha d’aportar perquè no quedi cap cosa en l’aire. Finalment l’alcalde i el Ple de L’Ajuntament ratifiquen que tot és correcte i se’ls hi dona la llicència exigint el compliment del projecte presentat.

 

Cal dir que totes s’han de sol·licitar a l’ajuntament per tal d’obtenir la llicència i/o permís segons sigui el cas, cal notificar també el començament de les mateixes perquè cal tenir constància d’allò realitzat. Sols en el cas de les obres que es consideren majors cal fer un pagament que varia en funció del pressupost total de l’obra, però en tots els casos  el procediment és el mateix:

1.- Presentació d’una instància on es fa constar l’actuació que es vol dur a terme i  on es realitzarà.
 
2.- L’ajuntament dona entrada a la sol·licitud ,  que és vista per l’alcalde, tinent d’alcalde.. i es trasllada a l’arquitecte municipal que emet un informe que pot ser favorable, desfavorable, requerint documentació, donant informació... segons sigui el cas i en concordança amb allò demanat,  amb el que determinen les Normes Subsidiàries i la llei d’urbanisme.
 
3.- Un cop es té l’infome es notifica als sol·licitants.

 

 

El termini màxim que determina la llei sobre la resolució d’aquestes peticions és de dos mesos des de la data d’entrada.

L’horari d’atenció de l’arquitecte municipal és :
DILLUNS DE 16:30 a 19:00

 

En format PDF us adjuntem les NORMES SUBSIDIÀRIES sobre les quals s’emeten els informes tècnics i jurídics, amb tots els seus articles perquè les pugueu conèixer i consultar.

 

Descarrega el PDF de les NORMES SUBSIDIÀRIES

Descarrega el plànol de situació en PDF

Identificació


Heu oblidat la contrasenya?